Hva er GSB

Organisasjonen GSB INTERNATIONAL ble opprettet for 30 år siden. På den tid var pulverlakkering en forholdsvis ny virksomhet og kompetanse og kvalitet kunne være høyst varierende blant produsentene.


Organisasjonens formål var å utarbeide kvalitetsnormer som både pulverlakkerere og produsenter av råvarer skulle etterleve.

GSB står for ”Gutegemeinschaft fur die Stuckbeschichtung von Bauteilen”.
Foreningen utarbeider ”International Quality Regulations for the Coating of Aluminium Building Components”. Denne kvalitetsnormen blir hele tiden videreutviklet og oppdatert.

For Profil-Lakkering betyr det at vi må etterleve et sett rutiner for kontroll av både prosess og produkt som i sum sikrer våre kunder en god og stabil kvalitet.

Det tar for de fleste flere år å kvalifisere seg ved å tilfredsstille alle beskrevne GSB rutiner og krav.

Profil-Lakkering fikk sin godkjennelse den 25. august 1999.

Sertifiseringen er sikret med to uanledte revisjonsbesøk fra Tyskland pr år.

LES MER...