Hydal Aluminium Profiler a.s

Filosofi

Vi har i over 50 år levert komponent- og systemløsninger basert på ekstruderte, overflatebehandlede og foredlede aluminiumsprofiler til industrier over hele Norden og Europa. Hydal Aluminium Profiler består av to produksjonsenheter i Norge og Sverige. I 2014 var antall medarbeidere 300, og omsetningen var på NOK 720 millioner og vi leverte 21.500 tonn aluminiumprofiler.Med bakgrunn i lang tradisjon i aluminiumsindustrien har vi bygd opp en unik kompetanse og erfaring, en arv vi i dag forvalter videre gjennom en moderne og markedstilpasset bedriftskultur.Vi vil kombinere vår oppgave som leverandør av løsninger basert på aluminiumsprofiler og videreforedlede komponenter med rollen som aktiv samarbeidspartner når det gjelder design, produktutvikling og konstruksjon av konkurransedyktige profilløsninger som oppfyller kravene om funksjon, presisjon og økonomi.

Maxeta

Maxeta AS ble etablert i 1960, og er en betydelig aktør innen den elektrotekniske bransjen i Norge. De har basert sin virksomhet på levering av materiell til energiverk, el-grossister og industri. Hovedkontoret ligger i Skien med salgskontorer i Stavanger og Oslo, og bedriften representerer flere ledende produsenter av elektroteknisk materiell rundt i Europa.

Natre

Natre består av seks fabrikker fra Larvik i sør til Meråker i nord, og produktene distribueres gjennom et bredt forhandlernett. Natre leverer hovedsaklig til det norske markedet, men selger også til kunder i Sverige, England og Japan.

Natre har i dag 300 ansatte og omsetter for rundt 500 mill. Kvalitet, design, service og praktiske løsninger er noe de legger stor vekt på, og alle deres medarbeidere setter sin ære i å yte sine kunder og forhandlere den beste service.

50 års erfaring har gjort Natre til en ledende aktør i det norske markedet. Hvordan byggestilen blir i fremtiden er vanskelig å se, men de vil lage kvalitetsvinduer og dører i tidens tegn.